1. NYUGDÍJIGÉNYLÉS KORHATÁR BETÖLTÉSE ALAPJÁN
Jövőre a 64 év 183 napos nyugdíjkorhatáruk betöltésével az 1956. első félévében született évjárat még nem nyugdíjas tagjai igényelhetik az öregségi nyugdíjukat.
Az idén érvényes 64 éves korhatárhoz képest fél évvel emelt nyugdíjkorhatár miatt ugyanis az 1956-ban született személyek attól függően igényelhetik jövőre vagy csak 2021-ben az öregségi nyugdíjukat, hogy 1956 első vagy második félévében születtek-e.
Aki 1956 január 1. és június 30. között született, az 2020. második félévében tölti be a korhatárát, míg aki 1956. július 1. és december 31. között született, csak 2021. első félévében fogja azt betölteni.

2. NYUGDÍJ RÖGZÍTÉSE
A nyugdíjtörvény lehetővé teszi a nyugdíj rögzítését, ha valaki:
– betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt
– eddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett
Ebben az esetben a jogosult kérheti a nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását.
A nyugdíjrögzítés lehetősége nem terjed ki arra a személyre, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől a tényleges nyugdíjazás időpontjáig eltöltött idő legalább fele része alatt özvegyi nyugdíjat folyósítottak.

3. A NYUGDÍJ FELTÉTELEI 2020-BAN
Különösen fontos tudnivaló a nyugdíjukat igénylők számára, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultságnak 2020-ban csak két előfeltétele van:
1) a korhatár betöltése
2) a megfelelő szolgálati idő (résznyugdíjhoz legalább 15 év, teljes nyugdíjhoz legalább 20 év) megszerzése.
A nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése, vagyis nem kell a munkavégzésre irányuló jogviszonyokat megszüntetni a nyugdíj igénylése miatt.
Miután azonban a közszférában továbbra sem vehető föl együtt a nyugdíj és az illetmény, a gyakorlatban a közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők és hasonló közszolgálati jogviszonyban dolgozók a nyugdíjtörvényi változások ellenére is csak akkor igényelhetik a nyugdíjukat, ha a közszférás jogviszonyukat előzetesen megszüntették.
A nyugdíjigényt legkorábban a feltételek teljesülésének várható napja előtt egy hónappal lehet benyújtani.

4. UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár a 2. kocsi osztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával ingyen utazhat a helyi és a helyközi közlekedésben egyaránt.
Az „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16 alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult az a 65. életévét be nem töltött személy, aki saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.